IRB  
IRB Webmail  
IRB Webmail
 
 
Preporučujemo korištenje novog webmail sučelja na adresi: http://mail.irb.hr. Za sve prijedloge i u slučaju poteškoća,
molimo pišite nam na adresu help@irb.hr. Ako Ste prijavljeni na oba sučelja istovremeno, pošta neće dobro raditi.